Técnicas de estudo

tecnicas estudio matracala
Duración: 60’

Tarifa: 14 € / mes

Descrición: traballaremos as diferentes técnicas de estudo (resúmos, cadros, análises de texto, cálculo, etc.) e axudaremos os nenos a melloraren a súa comprensión lectora.