Técnicas de estudo

tecnicas estudio matracala
Duración: 60’ Tarifa: 15 € / mes Descrición: traballaremos as diferentes técnicas de estudo (resúmos, cadros, análises de texto, cálculo, etc.) e axudaremos os nenos a melloraren a súa comprensión lectora.