Idiomas

idiomas matracala
Duración: 60’

Tarifa: 15 € / mes

Descrición: aproximaremos o idioma (inglés, francés, alemán ou otro) ós nenos dunha maneira próxima e lúdica, facendo da aprendizaxe, un xogo no que desexen participar.