Reforzo escolar

refuerzo matracala
Duración: 120’ Tarifa: 20 € / mes Descrición: dirixido a nenos con problemas de aprendizaxe que necesitan un apoio para faceren os deberes ou en determinadas materias. Os grupos serán reducidos e homoxéneos en idade e curso.