Reforzo escolar

refuerzo matracala
    Duración: 120’

    Tarifa: 18 € / mes

    Descrición: dirixido a nenos con problemas de aprendizaxe que necesitan un apoio para faceren os deberes ou en determinadas materias. Os grupos serán reducidos e homoxéneos en idade e curso.