Pintura e debuxo

pintura matracala
Duración: 60’ Tarifa: 15 € / mes Descrición: os nenos traballarán tanto a técnica como a libre expresión, desenvolvendo a súa imaxinación e a súa capacidade para transmitir sentimentos mediante unha linguaxe distinta das palabras.