Pintura e debuxo

pintura matracala
Duración: 60’

Tarifa: 13 € / mes

Descrición: os nenos traballarán tanto a técnica como a libre expresión, desenvolvendo a súa imaxinación e a súa capacidade para transmitir sentimentos mediante unha linguaxe distinta das palabras.