Baile

baile matracala
Duración: 60’

Tarifa: 13 € / mes

Descrición: a través de diferentes estilos (moderno, hip-hop, danza, etc.) fomentarase a expresividade corporal e a autoconfianza dos nenos, a súa coordinación e o seu desenvolvemento corporal.