Aula madruga

aula_madruga_matracala
Duración: 60’ (8:00-9:00 h) Tarifa: 40 € / mes Duración: 90’ (7:30-9:00 h) Tarifa: 55 € / mes > Almorzo aportado polos pais > Descontos a partires de 10 alumnos Descrición: para axudar a conciliar a vida laboral e familiar dos pais, ofrecemos acompañamento (con xogos e actividades) e custodia até a hora de entrada.